Aktualności

OCENA FORMALNA

Dziękujemy za złożenie wszystkich wniosków o jednorazową dotację.

Jesteśmy już po ocenie formalnej i niestety niemal połowa nie kwalifikuje się do oceny merytorycznej.  Według regulaminu powinny zostać one odrzucone. Jednakże Koordynator Projektu, postanowił dokonać zmian w Regulaminie (§ 2. Pkt. 3 - 6)  i dać ostatnią szansę na uzupełnienie wszystkich poprawek.

Mają Panie czas do czwartku 24.02.2011 do godziny 15.00 aby uzupełnić swoje wnioski.

powrót do aktualności