Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie


Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie jest niepubliczną uczelnią akademicką działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. Utworzona została 8 maja 2001 r. i wpisana jest pod numerem 143 do właściwego rejestru szkół wyższych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie kształci na kierunkach humanistycznych, ekonomicznych i prawnych.

Uczelnia realizuje również projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Jednostką odpowiedzialną za ich realizację jest Biuro ds. Rozwoju. Biuro realizuje własne projekty jak również wspiera i uczestniczy w projektach realizowanych wspólnie z kadrą akademicką uczelni, jednostkami naukowo-badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcami.

Projekty europejskie

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej jest Dział Projektów Europejskich (DPE). W ramach działalności działu przygotowywane i realizowane są projekty na rzecz rozwoju Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Biuro realizuje własne projekty jak również wspiera i uczestniczy w projektach realizowanych wspólnie z kadrą akademicką uczelni, jednostkami naukowo-badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcami.

W okresie wrzesień 2010 - kwiecień 2013 uczelnia realizowała będzie następujące projekty o łącznej wartości ok. 10 000 000,00 zł.

 

Obecnie uczelnia realizuje następujące projekty:


"Przedsiębiorcze Mazowsze"

"Ja jestem kobieta pracująca"

„Profesjonalizm dźwignią handlu"

"Zostań w Polsce-swoim szefem"

„Uczę informatyki z pasją"