Baza doradców

Po zalogowaniu na stronie głównej, Uczestniczki Projektu mają dostęp do bazy doradców.

 

Zasady korzystania z doradztwa indywidualnego
przez Uczestniczki II etapu projektu „Ja jestem kobieta pracująca"

I.               Każdej Uczestniczce przysługuje 10 godzin doradztwa indywidualnego w terminie 1.05-30.10.2011.

II.             Opis świadczonego przez daną/ego ekspertkę/a doradztwa wraz z danymi kontaktowymi znajduje się na stronie WWW.supermama.vizja.pl w zakładce „Baza doradców".

III.           Uczestniczka mailowo zgłasza się o poradę z opisem swego problemu do danej/go ekspertki/a, która/y zadecyduje czy jest w stanie udzielić porady w wybranej dziedzinie.

IV.           Uczestniczka wraz z ekspertem/ką wspólnie ustalają termin spotkania, który nie powinien przekraczać 10 dni roboczych od zgłoszenia się przez Uczestniczkę.

V.             Ekspert/ka mailowo, najpóźniej na 2 dni robocze przed planowaną datą, zgłasza zapotrzebowanie na salę do WSFiZ, w której odbywało będzie się doradztwo.

VI.           W przypadku zmiany terminu przez Uczestniczkę lub eksperta/kę do 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem, ekspert/ka ustala nowy termin z Uczestniczką i informuje o tym WSFiZ.

VII.         Jeśli spotkanie zostanie anulowane w dniu zaplanowanego spotkania przez Uczestniczkę, ekspert/ka zobowiązuje się odpowiedzieć na jej problem w formie pisemnej mailem w ciągu 3 dni od anulowania spotkania.

VIII.       Jeśli spotkanie zostanie anulowane w dniu zaplanowanego spotkania przez eksperta/kę, ma on/a obowiązek ustalenia dogodnego terminu dla siebie i Uczestniczki, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od anulowanego spotkania.

 

 

Dziedziny doradztwa:

Prawo

 • Michał Święcicki
 • Agnieszka Lisiecka-Gawęda
 • Marcin Piechnik
 • Grzegorz Miszczyk
 • Wojciech Maruchin

Reklama i marketing

 • Damian Dec
 • Agnieszka Grzelak
 • Monika Fibich
 • Piotr Chmielewski

Finanse

 • Paweł Kopiec
 • Karolina Dobrowolska
 • Anna Bawolska
 • Jarosław Małyszko

Coaching

 • Michał Wroński
 • Dariusz Bawolski
 • Wojciech Rustecki

IT (graficy, informa

 • Przemysław Matuszak
 • Dominika Wysmułek