Linki

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych realizuje zadania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013.


Portal Funduszy Europejskich

Wyszukiwarka dotacji unijnych pozwoli Ci dowiedzieć się, jakie są możliwości pozyskania środków dla twoich projektów.


Unia Europejska szansą rozwoju Twojej firmy!

Twoja Europa szansą dla Twojej firmy czyli o prowadzeniu przedsiębiorstwa w Europie.


Portal Przedsiębiorczych Kobiet

Dołącz do grona kobiet wspierających się w biznesie!


DG KE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans

Strona Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans


Ośrodek Informacji ONZ

O międzynarodowym ruchu kobiecym i uwłasnowolnieniu kobiet.


Portal edukacji ekonomicznej

Portal edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego.


Feminoteka

Feministyczny serwis informacyjny


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo odpowiedzialne za fundusze strukturalne.


Biuro Funduszy Europejskich

Informacje na temat projektów unijnych na terenie Warszawy.


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Szkolenia, środki finansowe, adresy na wsparcie dla przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.


Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT – Warszawa

Najszersza i najbardziej fachowa wiedzy na temat Unii Europejskiej, jej instytucji, prawa, programów oraz innych projektów!


Praca w Polsce i za granicą

Kariera.pl to serwis przeznaczony dla wszystkich świadomie planujących swoją ścieżkę zawodową.


Szukasz inspiracji?

Hey Ladies! to projekt o kobietach ale nie tylko dla kobiet, który ma pokazywać ciekawe sylwetki aktywnych i twórczych dziewczyn, ze szczególnym uwzględnieniem naszych krajanek oraz wydarzenia, inicjatywy i akcje z marketingiem i działaniami PR skierowanymi do kobiet w tle. Poruszamy tematy od biznesu, przez sport do kultury, sztuki i wszelkich przejawów twórczej aktywności. Kładziemy nacisk na przedstawianie sylwetek, które mogą zainspirować do działania, dziewczyny i chłopaków oraz pro rozwojowe możliwości.


Biuro rachunkowe AM

Firma naszej Uczestniczki! Biuro rachunkowe AM Anna Miśkiewicz


Projekt "Przedsiębiorcze Mazowsze"

Kolejny projekt z działania 6.2 realizowany przez WSFiZ!!!


Kolejna firma założona z WSFiZ!

HALO KOLOR. Zarządzanie barwą, kalibracja, proofy u klienta, doradztwo, szkolenia. Softproofy. Rozwiązywanie problemów kolorystycznych.


Gabinet Fizjoterapii i Masażu

Gabinet Fizjoterapii i Masażu, ul. Trębacka 4 lok. 8, 00-074 Warszawa, tel. (22) 396 13 10, kontakt@gabinet.waw.pl