Aktualności

Już wkrótce dotacja, w materiałach do pobrania zasady jej rozliczania.

W materiałach do pobrania dostępne są zasady rozliczania jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami:


1) Rozliczenie wydatków poniesionych w ramach ... transzy objętych umową o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości;
2) Opis faktury lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej;
3) Oświadczenie Uczestniczki dotyczące zakupionego używanego środka trwałego

powrót do aktualności