Aktualności

Zapraszamy do FAQ!

Duża część pytań dotyczy wsparcia pomostowego. Przypominamy, że zgodnie z § 5. Pkt 8. Regulaminu II etapu, wsparcie pomostowe w formie finansowej można przeznaczyć na pokrycie następujących kategorii wydatków: koszty ZUS, koszty administracyjne, koszty eksploatacji pomieszczeń, koszty opłat telekomunikacyjnych, koszty usług pocztowych, koszty usług kserograficznych, koszty usług księgowych, koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, koszty usług prawnych, koszty drobnych materiałów biurowych, koszty działań informacyjno-promocyjnych.

Padło też pytanie dotyczące zaświadczeń pomocy de minimis. Część z pań otrzymała je już podczas podpisywania weksla, jednak nastąpiła pomyłka w obliczeniach i na początku przyszłego tygodnia gotowe będa nowe zaświadczenia dla wszytskich. Na wyliczenie kwoty pomocy de minimis składa się jednorazowa dotacja, wsparcie pomostowe finansowe i szkoleniowo-doradcze (kwota szkoleń i doradztwa podzielona na ilość uczestniczek).

Po resztę odpowiedzi zapraszamy do FAQ!

powrót do aktualności