Aktualności

Przedłużone wsparcie pomostowe!

Rusza I tura przyjmowania wniosków o przedłużoną pomostówkę dla Uczestniczek, które założyły firmę w marcu! Dokumenty składamy do 21.09 w wersji papierowej oraz elektronicznej (na płycie CD opisanej imieniem i nazwiskiem oraz informacją „Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego"). Do wniosku załączamy: 1. Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (ważne 3miesiace od daty wydania), 2) Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu 3 ostatnich lat, 3) Opis sytuacji ekonomicznej podmiotu.

powrót do aktualności