Aktualności

Po Komisji Oceny Wniosków przyznano wsparcie pomostowe przedłużone kolejnym Uczestniczkom

Kolejna tura składania wniosków dla Uczestniczek, które rozpoczęły dzialalność w maju, to 2-8 listopada 2011. Prosimy korzystać z nowego opisu sytuacji finansowej (wersja excel).

powrót do aktualności