Aktualności

Twoja firma bardziej innowacyjna - przyjdź na konferencję, dowiesz się więcej

Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości pozyskania wsparcia finansowego na rozwój działalności innowacyjnej i inwestycyjnej. Swoje oferty zaprezentują  przedstawiciele inkubatorów przedsiębiorczości, sieci „Aniołów Biznesu" oraz funduszy kapitału podwyższonego ryzyka wsparte przez Krajowy Fundusz Kapitałowy SA.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń, które prosimy przesyłać na adres: konferencja3os@mg.gov.pl lub wypełnić i wysłać poniższy formularz zgłoszeniowy.

Organizatorem konferencji „Możliwość pozyskiwania zewnętrznych źródeł  finansowania działalności innowacyjnej i inwestycyjnej przez przedsiębiorców w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka" jest Ministerstwo Gospodarki przy współudziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Krajowego Funduszu Kapitałowego SA.

http://www.mg.gov.pl/node/14904

powrót do aktualności