Aktualności

Już wkrótce czas na wsparcie pomostowe przedłużone!

Do wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe należy dołączyć zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków. Opis sytuacji ekonomiczno - finansowej powinien być sporządzony za sześć miesięcy od rozpoczęcia działalności.

Terminy składania wniosków dla 3 grup.

powrót do aktualności