Harmonogram realizacji projektu

„Ja jestem kobieta pracująca"*

Projekt realizowany będzie w okresie
1.09.2010 - 31.05.2012.


Czynność

Planowany okres realizacji

 Promocja projektu

wrzesień 2010- maj 2012

 Rekrutacja do I etapu

Składanie formularzy rekrutacyjnych

11 października- 8 listopada 2010

I etap - weryfikacja formalna

9-10 listopada 2010

   

II etap - przeprowadzenie przez doradcę zawodowego indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych, obrady Komisji rekrutacyjnej oraz utworzenie listy rankingowej uczestniczek w kolejności uzyskanych punktów

22-26 listopada 2010

Ogłoszenie wyników

26 listopada 2010

Podpisywanie umów

3- 7 grudnia 2010

I ETAP - Podstawowe wsparcie szkoleniowo - doradcze

Diagnoza potrzeb

grudzień 2010

Podstawowy blok szkoleniowo - doradczy

8 grudnia 2010 - 26 stycznia 2011

Rekrutacja do II etapu

Składanie wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości wraz z podanymi w Wytycznych dokumentami

7-18 luty 2011

Ocena wniosków przez Komisję Oceny Wniosków

luty - marzec 2011

Ogłoszenie wyników

7 marca 2011

Odwołania do KOW

(5 dni roboczych po ogłoszeniu wyników)

Ponowne posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

marzec 2011

Ostateczne ogłoszenie wyników

25 marca 2011

Podpisanie umowy o udzieleniu jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

(10 dni po ogłoszeniu wyników) marzec 2011

II ETAP - Wsparcie szkoleniowo-doradcze o charakterze specjalistycznym

Szkolenia specjalistyczne

marzec - sierpień 2011

Doradztwo indywidualne

marzec - sierpień 2011

   

II ETAP - Wsparcie finansowe

Przekazywanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

marzec 2011

Przekazywanie podstawowego wsparcia

marzec - sierpień 2011

Przekazywanie przedłużonego wsparcia pomostowego

wrzesień 2011- luty 2012

 


Uczestniczka, która rozpoczęła działalność
w miesiącu

Czas realizacji

 

Złożenie wniosku wraz z załącznikami do Beneficjenta.

marcu

15-21.09

kwietniu

3-7.10

maju

2-8.11

Ocena wniosku Uczestniczki i podjęcie decyzji dotyczącej przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego

marcu

21-26.09

kwietniu

10-12.10

maju

9-10.11

Poinformowanie Uczestniczki o decyzji KOW.

 

marcu

26.09

kwietniu

12.10

maju

10.11

Terminy podpisania umowy. Przekazanie Uczestniczce zaświadczenia o pomocy de minimis

Jeżeli decyzja jest negatywna -możliwość złożenia protestu.

marcu

27-30.09

kwietniu

13-17.10

maju

11-15.11

Ocena wniosku odwoławczego Uczestniczki i podjęcie decyzji dotyczącej przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego

marcu

1 - 3.10

kwietniu

18-20.10

maju

16-17.11

Poinformowanie Uczestniczki o decyzji KOW.

 

marcu

3.10

kwietniu

21.10

maju

17.10

Terminy podpisania umowy. Przekazanie Uczestniczce zaświadczenia o pomocy de minimis

 

marcu

4 -7.10

kwietniu

24-26.10

maju

18-22.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* WSFiZ w Warszawie zastrzega sobie możliwość zmiany terminów poszczególnych etapów realizacji projektu.